Stiefouder, jij doet niets verkeerd

Brief aan iedereen die een stiefouder kent
september 27, 2018
Wanneer is jouw stiefgezin succesvol?
november 1, 2018

Stiefouder, jij doet niets verkeerd

Stiefouder, jij doet niets verkeerd

Loopt het niet altijd lekker in je stiefgezin en vraag je je weleens af wat jij nou verkeerd doet? Of vinden anderen telkens dat jij de dingen fout aanpakt? Dan heb ik goed nieuws voor je: je doet helemaal niets verkeerd.
En de anderen ook niet trouwens.

Ik ontmoet veel stiefouders die zich heel verantwoordelijk voelen voor de harmonie in hun stiefgezin. Ze vragen zich af: “Wat doe ik verkeerd…

  • … dat mijn stiefkinderen mij geen gedag zeggen?”
  • … dat mijn partner zo boos wordt als ik iets over zijn kinderen zeg?”
  • … dat de ex-partner mij niet kan luchten of zien, zelfs niet na al die jaren?”
  • … dat ik nog steeds opzie tegen de dagen dat mijn stiefkinderen bij ons zijn?”

Als ik denk dat ik iets verkeerd doe, dan voel ik me schuldig of slecht. In ieder geval krijg ik niet de bergen energie die nodig zijn om iets aan het probleem te doen.

Iets verkeerd of goed doen is een waarde-oordeel over wat ik gedaan heb. Wie bepaalt dat eigenlijk, of het goed of verkeerd is wat we doen?

Marshall Rosenberg, de grondlegger van Verbindende Communicatie, stelt: we kunnen niet iets goed of fout doen. Dus als mijn antwoord op een sommetje niet overeenkomt met het antwoord dat in het boek staat, dan is dat niet fout. Het is alleen anders dan we met zijn allen hebben afgesproken.

Marshall zegt verder dat alles wat we doen een poging is om een (of meerdere) van onze behoeften in te vullen. We kunnen daarbij gebruik maken van een handige strategie of van een onhandige strategie.

Een voorbeeld.
Als ik waarneem dat mijn stiefkind mij geen gedag zegt, dan kan ik twee dingen doen:

  1. Zeggen dat hij een asociaal wezen is dat geen fatsoen in z’n donder heeft.
  2. Zeggen dat ik me verdrietig voel als ik zie dat ze me geen gedag zeggen, omdat het voor mij belangrijk is om gezien te worden en erbij te horen.

Beide reacties zijn niet goed en niet fout. Ze hebben wel beide een ander effect op de verbinding die ik heb met mijn stiefkind en waarschijnlijk ook op de kans dat hij de volgende keer wel gedag zegt. Als ik verlang naar harmonie en verbinding in mijn stiefgezin, dan is de tweede reactie een handigere strategie dan de eerste.

Het gedrag van ieder ander is ook niet goed of fout. Er zijn alleen handige en onhandige strategieën. Herinner je wat Marshall zei: alles wat we doen is een poging om een (of meerdere) van onze behoeften in te vullen. Vanuit deze visie zegt hij: als we iemand vermoorden, dan is dat niet goed of fout. Het is een poging om een behoefte van onszelf in te vullen, waarbij we gebruik maken van een onhandige strategie. Tenzij deze actie de levens van mijzelf of anderen heeft gered, dan was het mogelijk een handige strategie.

Stel, de andere ouder van je stiefkinderen vertoont gedrag dat jij als onprettig ervaart. Vanuit welke behoefte zou hij of zij dat doen? Misschien is het behoefte aan onafhankelijkheid? Keuzevrijheid? Respect? Veiligheid? Gelijkheid?

Je kunt weliswaar flink balen van de strategie die de ander gebruikt, maar deze behoeften hebben we allemaal, toch? Als je weet waar het de ander werkelijk om gaat, en als jij de ander kan duidelijk maken waar het jou werkelijk om gaat, dan zij we in staat om strategieën te bedenken die ieders behoeften invullen.

Niemand kan dus iets verkeerd doen

Als ik van mezelf vind dat ik iets fout gedaan heb, dan heb ik mogelijk een onhandige strategie gebruikt, terwijl ik bezig was om mijn behoeften in te vullen.

Als een ander vindt dat ik iets fout gedaan heb, dan heb ik blijkbaar met mijn strategie niet de behoeften van de ander ingevuld.

Als ik vind dat de ander iets verkeerd doet, dan gebruikt die ander een strategie die op dat moment niet mijn behoeften invult.

De eerstvolgende keer dat je je afvraagt wat je verkeerd gedaan hebt, wat kun je dan doen?

  • Rustig ademhalen en je realiseren dat je niets verkeerd gedaan hebt,
  • Jezelf afvragen welke behoefte je aan het invullen was,
  • Checken of je strategie handig was en zo niet, welke strategie wel handig is.

Veel plezier en succes 🙂

Mocht je hierover graag eens met mij sparren, neem gerust contact met mij op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *