Privacyverklaring

Privacy- en cookie verklaring Stiefwijs

Stiefwijs, gevestigd te Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.stiefwijs.nl
Claverenbladstraat 18
3833JE Leusden
Tel. +31653391006

Toelichting

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. Stiefwijs respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website. Stiefwijs gaat zorgvuldig om met persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stiefwijs verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor de nieuwsbrief:

 • Voornaam
 • E-mailadres

Voor het leveren van producten:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres

Voor het leveren van diensten:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerlijke staat
 • Beroep
 • Gezinssamenstelling

Hoe komt Stiefwijs aan jouw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Stiefwijs verwerkt worden door jouzelf verstrekt middels bijvoorbeeld het invullen van een formulier op de website (voor het aanvragen van een gratis dienst of product, inschrijving op de nieuwsbrief of het contactformulier) of doordat je gebruik maakt van de diensten van Stiefwijs.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stiefwijs verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het versturen van nieuwsbrieven.
  Als je je hiervoor hebt aangemeld, toestemming hebt gegeven, of klant bent (geweest) van Stiefwijs, dan ontvang je wekelijks een e-mailnieuwsbrief. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.
 • Om contact met je te kunnen opnemen.
  Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het afhandelen van jouw betaling.
  Wanneer je een product of dienst koopt, hebben we deze gegevens nodig om de factuur te kunnen versturen.
 • Om goederen bij je af te leveren. 

  Wanneer je een boek koopt via de website, dan worden jouw persoonsgegevens gebruikt om het bij je af te (laten) leveren. 
 • Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten.
  Wanneer er aanbiedingen zijn, nieuwe producten en diensten of wijzigingen van verschillende aard dan gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je hierover te informeren.
 • Stiefwijs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stiefwijs neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stiefwijs) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zolang je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief bewaart Stiefwijs jouw gegevens. Mocht je je uitschrijven dan worden jouw gegevens binnen één maand automatisch verwijderd. Als jij een product of dienst bij Stiefwijs hebt afgenomen bewaren wij jouw gegevens 7 jaar, vanwege de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stiefwijs verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stiefwijs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Stiefwijs gegevens:

 1. Administratiekantoor – gebruikt o.a. de inkoop-en verkoopfacturen om de belastingaangifte te doen.
 2. Facturatieprogramma – gebruikt bedrijfs- en/of persoonsgegevens benodigd voor het opmaken van facturen.
 3. Partij voor hosting van de website en e-mail – Zij zorgen dat de website goed functioneert, Stiefwijs goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging in orde is.
 4. E-mailprogramma – Voor de verwerking van inschrijving nieuwsbrief en aanvraag e-books. Hiervoor heeft het programma je voornaam en mailadres nodig. Adresgegevens zijn alleen nodig bij het afnemen van een dienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stiefwijs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stiefwijs en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stiefwijs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Stiefwijs wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stiefwijs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stiefwijs maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stiefwijs.nl.